Home | Over Mij || Inhoud eBook | Bestel & Download | Weblog | Twitter | Facebook | Contact

 

Overgewicht nadelig voor spermacellen

Obesitas en overgewicht zorgen bij mannen, onafhankelijk van andere leefstijlfactoren, voor een lagere kwaliteit van het sperman.

De hoeveelheid zaadcellen alswel de beweeglijkheid van deze cellen worden beïnvloed door het gewicht van het lichaam. Ongezonde levenstijl en ongezonde voeding blijken een nadelige invloed te hebben op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.
Dit is de uitkomst van het onderzoek dat is gedaan door F. Hammiche van het Erasmus MC. Zij promoveert op 8 februari 2012 op dit onderzoek naar de nadelige invloed van voeding en leefstijl op de vruchtbaarheid.

Verminderde vruchtbaarheid door onduidelijke oorzaken

Naar schatting 10 tot 15 procent van de paren kent een vruchtbaarheid die is verminderd. Bij 30 % van deze paren is de oorzaak onduidelijk. Het identificeren van risicofactoren en het onderzoeken van de biologie kan in de nabije toekomst bijdragen tot een betere preventie van stoornissen in de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.

Ongezonde leefgewoonten van aanstaande ouders dragen bij aan een verminderde kans op zwangerschap en een hogere kans op problemen rond de bevalling.

 

Moeilijk zwanger worden door ongezonde leefstijl?

Bezoek aan een GZW-consult leidde na drie maanden bij 18% van de vrouwen en bij 12 % van de mannen tot een aanzienlijke verbetering van de voedingsgewoonten zowel bij vrouwen als mannen en onafhankelijk van etniciteit, opleiding of BMI.

Opvallend was dat vooral laag opgeleide vrouwen een grotere verbetering vertoonden dan hoger opgeleide vrouwen. Verder bleek dat mannen met overgewicht een verminderde zaadkwaliteit bezitten. Zowel het aantal als de beweeglijkheid van de zaadcellen worden negatief beïnvloed door overgewicht en obesitas.


Zwanger Worden e Boek

 

 

 

©2011 Zwanger-Worden-Handboek.nl
Contactgegevens
Persoonsgegevens | Disclaimer | Links | Algemene voorwaarden