Matig drinken tijdens de zwangerschap, niet doen!

Deze misleidende en onverantwoorde uitspraken zijn gebaseerd op een studie van Yvonne Kelly en haar collega’s, die afgelopen 5 oktober gepubliceerd werd. Kelly en collega’s suggereerden dat 3 jaar oude kinderen van moeders die matig alcohol gedronken hadden tijdens de zwangerschap, geen risico lopen op gedragsproblemen. Echter de media meldden dat er mogelijk positieve effecten zijn van alcohol drinken tijdens de zwangerschap. Dit was heel duidelijk GEEN conclusie van de studie. De wetenschappelijke studie is door de media dus foutief geïnterpreteerd. Sterker nog, de commentaren in de media zijn in strijd met onderzoeken waaruit blijkt dat lage niveaus van alcoholconsumptie al schadelijk kunnen zijn voor de foetus.

De resultaten van het onderzoek van Kelly en haar collega’s moet met uiterste nauwkeurigheid worden uitgelegd. Redenen hiervoor zijn de volgende. Ten eerste waren de auteurs van de studie van mening dat de schijnbare verschillen in de ontwikkeling van het kind tussen ‘matige drinkers’ en geheelonthouders te wijten zijn aan sociale factoren en niet aan matig alcoholgebruik. Immers, de matige drinkers in deze studie hadden een groter maatschappelijk en economisch voordeel ten opzichte van zowel de zware drinkers als de vrouwen die niet drinken tijdens de zwangerschap. Hoge sociaal-economische status is over het algemeen geassocieerd met een betere voeding, prenatale zorg en postnatale zorg.

Ten tweede richtte de studie zich alleen op jonge kinderen. In het algemeen zijn de negatieve effecten van matig alcohol gebruik tijdens de zwangerschap zeer subtiel en kunnen onopgemerkt blijven bij jonge kinderen. Andere studies over matig of sociaal drinken tijdens de zwangerschap laten een negatief effect zien op meerdere aspecten van de ontwikkeling tijdens adolescentie en jongvolwassenheid, zelfs wanneer er rekening is gehouden met belangrijke omgevingsfactoren.

Ten derde, matige drinkers werden gedefinieerd als iedereen die ‘niet meer dan een of twee glazen per week’ dronk of ‘niet meer dan twee drankjes per gelegenheid’. Deze brede categorisering omvat patronen van drankgebruik waarbij in laboratoriumonderzoeken is aangetoond dat ze de ontwikkeling van de hersenen van foetussen beïnvloeden.
Beleidsmakers in de volksgezondheid, zorgverleners en het publiek willen allen de gevaren begrijpen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Studies met zwangere vrouwen geven hierover echter geen duidelijkheid. Zorgvuldig gecontroleerde laboratoriumonderzoeken tonen wel duidelijk aan dat het alcoholgehalte in het bloed biologische processen belemmert die essentieel zijn voor een goede ontwikkeling van de foetale hersenen. Deze belemmering kan al optreden bij niveaus van alcohol in het bloed die zich voordoen bij matig alcoholgebruik. Er is aangetoond dat herhaalde consumptie van deze hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap functionele hersenbeschadiging en gedragsproblemen veroorzaakt.

Alcohol is een ‘teratogeen’, een chemische stof die tijdens de zwangerschap kan leiden tot een lichamelijke of functionele geboorteafwijking.
Prenatale blootstelling aan alcohol is een algemeen geaccepteerde risicofactor voor de ontwikkeling van kinderen. Andere risicofacoren zijn roken, stress, slechte voeding en ziekten die de gezondheid van de moeder aantasten, zoals diabetes, obesitas en hoge bloeddruk. Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans dat het kind zich slecht zal ontwikkelen.

Honderden wetenschappers en klinisch onderzoekers die het Foetaal Alcohol Spectrum Disorder hebben bestudeerd doen samen met verschillende autoriteiten op het gebied van volksgezondheid over de hele wereld één duidelijke aanbeveling: een vrouw moet tijdens de zwangerschap geen alcohol drinken. Dit is onderdeel van een goede prenatale zorg en is minstens zo belangrijk als goede voeding, voldoende lichaamsbeweging en voldoende rust tijdens de zwangerschap.

Vertaling van: “Statement on Light Drinhking During Pregnancy”
Bron: http://fasdsg.org/News_Publications.php?topic=1&category=1

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Stress verkleint de kans op zwangerschap

Stress verkleint de kans op zwangerschap met ongeveer 12 procent, zo is gebleken uit een studie van Oxford University en het Amerikaanse National Institutes of Health. Wetenschappers waarschuwen nu vooral oudere vrouwen met een kinderwens.

Hoewel 12 procent wellicht klinkt als niet erg veel, menen de experts namelijk dat het voor oudere dames die zwanger willen raken juist het verschil kan maken. Met name omdat 35-plussers al verminderd vruchtbaar zijn.

Volgens de wetenschappers is de studie, die terug te vinden is in vakblad Fertility and Sterility, de eerste die daadwerkelijk het verband aantoont tussen stress en een kleinere kans om zwanger te worden.

Koppels

“We hebben ontdekt dat vrouwen bij wie veel stresshormonen aangetroffen worden in hun bloed, minder snel zwanger werden”, bevestigt onderzoekster Cecilia Pyper. “Koppels, die proberen een baby te maken doen er dus goed aan hun kalmte te bewaren.”

Vrouwen voor wie die kalmte niet zo vanzelfsprekend is, krijgen van Pyper het advies zich meer te verdiepen in ontspanningstechnieken zoals yoga en meditatie. “Veel stellen willen graag precies weten wat ze allemaal kunnen doen om in verwachting te raken”, stelt Pyper donderdag in de Daily Mail. “Dit soort onderzoeken helpt ons om hierin een adviserende rol te spelen.”

Speeksel

Het onderzoeksteam kwam tot de conclusie door 274 vrouwen, die allemaal zwanger wilden worden maar dat niet langer dan drie maanden probeerden, aan speekseltests te onderwerpen. Alle deelneemsters waren tussen de 18 en 40 jaar oud.

Ze testten vervolgens op verschillende stresshormonen, zoals cortisol en het enzym alpha-amylase, een bijproduct van adrenaline. De speekselmonsters werden hierbij iedere zesde cyclusdag afgenomen, voor een periode van zes cycli.

Cortisol verminderde het vermogen in verwachting te raken niet, aldus de wetenschappers, maar door alpha-amylase nam de kans op een bevruchting met 12 procent af.

Dit verklaart volgens Pyper ook waarom nooit eerder wetenschappelijk is komen vast te staan dat stress dit effect heeft, hoewel men altijd al gedacht heeft dat langdurige spanning een zwangerschap kan voorkomen. Bij eerdere studies lag het zwaartepunt echter altijd op cortisol, wat op dit vlak blijkbaar geen kwaad doet.

(Bron: nu.nl)

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Natuurlijke selectie door de baarmoeder

Het baarmoederslijmvlies geeft alleen gezonde embryo’s de gelegenheid om uit te groeien tot een baby. Dit bleek uit het promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Gijs Teklenburg van het UMC Utrecht.

Gijs stelt “Menselijke voortplanting is bijzonder ineffectief”,  De kans op een zwangerschap per menstruatiecyclus is slechts twintig procent bij een gezond stel. Dat is niet vreemd, want veel embryo’s blijken van slechte kwaliteit. Ze hebben bv. niet het juiste aantal chromosomen.

Gijs Teklenburg vroeg zich in zijn promotieonderzoek af hoe het lichaam de juiste embryo’s selecteerde. Hij analyseerde bij testpersonen de biologische activiteit in het baarmoederslijmvlies tijdens het innestelen van menselijke embryo’s. Gijs Teklenburg bepaalde de concentraties van veertien immunologische signaalstoffen. De opzet was om met met gekweekte cellen uit het baarmoederslijmvlies de natuurlijke situatie na te bootsen.

In de experimenten aan universiteit lukte het driekwart van de bij de vrouwen  geïmplanteerde embryo’s niet om in te nestelen, slechts een kwart slaagde hierin.

Bij succesvolle embryo’s zijn weinig veranderingen te meten in het baarmoederslijmvlies. Maar bij slechte embryo’s, die meestal later worden afgestoten, juist veel.  Het leek erop alsof het baarmoederslijmvlies klaar staat voor innesteling, maar bij een slecht embryo actief besluit tot afstoting. Het baarmoederslijmvlies blijkt embryo’s dus op kwaliteit te selecteren.

Gijs bevestigde deze bevinding in een onderzoek naar testpersonen die herhaaldelijk miskramen hebben gekregen. Hij analyseerde cellen uit hun baarmoederslijmvlies. Het baarmoederslijmvlies bleek inderdaad verschillend te reageren. Gijs: “Door het ontbreken van natuurlijke embryoselectie worden deze patiënten snel zwanger, maar leiden zwangerschappen vaker tot een miskraam.”

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie